Fur Friskole

Fur Friskole har til huse midt på Limfjordsøen Fur. Friskolen åbnede for første gang den 1. august 2014 og tilbyder undervisning på klassetrinene 0-9 klasse.

Fur Friskole SFO

Der er tilknyttet SFO til skolen Fur Friskole. SFO tilbydes både i morgentimer før skole og eftermiddagstimer efter skole. Der er sampasning med Børnehuset

Fur Børnehus

Fur Børnehus er en aldersintegreret institution med ca. 20 børn. Vi har vuggestue og børnehave under samme tag. Venskaber og fællesskaber udvikles på tværs

Bliv en del af fællesskabet på Fur Friskole og Børnehus

Er du nysgerrig på skolen eller børnehuset, er du velkommen til at kontakte os for en rundvisning.

Vi er glade for vores hverdag og står altid klar til at vise den frem.

Friskolens og Børnehuset værdier