'Fritteren's frirum

 

Skolefritidsordningen på Fur Friskole (SFO) er en vigtig del af børnenes hverdag. I SFO’en tilbydes pasning og aktiviteter for børnene før og efter skoletid.

SFO skaber en følelse af tryghed og kontinuitet for børnene. De kan blive på samme sted efter skoletid.
Her kan de fortsætte legene fra skoledagen, hvilket kan være en tryghed for dem.

En god start i Skolefritidsordningen (SFO) er afgørende for børns trivsel. Med en varm velkomst, morgenaktiviteter og positiv kommunikation skaber man en støttende atmosfære. 

Fleksibilitet, fysisk aktivitet og positiv forstærkning sikrer en inspirerende start på dagen. Børnene har stor selvbestemmelse over aktiviteterne om eftermiddagen i SFO. 

Vi inviterer til vokseninitierede aktiviteter, som børnene kan vælge til/fra.

 
 
SFO'ens åbningstider og lukkedage

Morgen-SFO

Vi har sampasning med Børnehuset hver morgen fra kl. 6.00-7.30, hvor skolen åbner. 

Eftermiddag-SFO

SFO’en er åben om eftermiddagen fra kl. 12.45 – 15.00, hvorefter vi har sampasning med børnene i Børnehuset. 

Lukkedage i Fur Friskole SFO

Vi følger Skive Kommunes lukkedage for skoler – se nærmere her:

Lukkedage i Skive Kommune

Pasning i ferie/helligdage

Vi beder forældre om en tilbagemelding, tidligst muligt, ift. pasning i ferier/helligdage, hvor vi holder åbent. Dette for at afvikle personale-ferie over kortest mulig periode 

I Skolefritidsordningen (SFO) vægter vi kreativitet og fysisk aktivitet.

Børn deltager i inspirerende kunst- og håndværksprojekter, stimulerer deres fantasi og udvikler kreative færdigheder.
Samtidig tilbyder vi sjove udendørsaktiviteter, sportslege og bevægelsesøvelser for at fremme sundhed og trivsel. 

Økonomi i SFO

SFO pris

Prisen for SFO er inkl. et let eftermiddagsmåltid.

Se vores priser for SFO her

Barnet er velkommen i både morgen-sfo og eftermiddags-sfo. 

Søskenderabat

Politik for søskenderabat

Udmeldelse, ferie og fravær

Hvis barnet ønskes udmeldt af SFO, betales for indeværende måned plus to måneder frem. Bindningsperioden tager hensyn til ansættelsesmæssige forhold. Der gives ikke rabat ved længerevarende ferie og lignende.

 

Dokumenter

Velkomstfolder

Madordning

Politikker og retningslinjer