Fællesskab i Børnehuset

I Fur Børnehus danner børnefællesskabet et kærligt og støttende miljø. Børnene opfordres til at udvikle venskaber og samarbejde gennem leg, læring og sociale aktiviteter. Pædagoger fremmer et inkluderende fællesskab, hvor hvert barn føler sig set og hørt. Børnene deltager i kreative projekter og fysiske aktiviteter, hvilket styrker båndene og skaber positive erindringer. Fur Børnehus er engageret i at opbygge et trygt og berigende børnefællesskab, der støtter hvert barns unikke udvikling.

Dagens struktur og opdeling af grupper i løbet af dagen

I dagligdagen skaber vi rammer for børnenes udvikling, gennem leg og samvær, både inde og ude. Børnehavebørnene og vuggestuebørnene de fleste formiddage for sig selv, så vi har mulighed for, at danne rum for forskellige aktiviteter, såsom sproglige og motoriske aktiviteter, der er alderssvarende. 

Børnehusets åbningstider og lukkedage

Kommunens længste åbningstid

Vi har kommunens længste åbningstider, hvilket giver dig god mulighed for at aflevere/hente dit barn roligt, uanset om du arbejder på Fur eller fastlandet

Åbningstider i Fur Børnehus

Mandag: 6.00-17.00
Tirsdag: 6.00-17.00
Onsdag: 6.00-17.00
Torsdag: 6.00-17.00
Fredag: 6.00-16.00

Lukkedage i Fur Børnehus

Vi følger Skive Kommunes lukkedage for institutioner – helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).

Pasning i ferie/helligdage

Vi har pasningsgaranti i ferier, hvor vi jævnligt passer børnene samlet på tværs af Børnehus og SFO.

Fur Børnehus er en integreret institution med børn fra 0 år til skolestart.
Vi tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik og arbejder derfor ud fra barnets ressourcer og interesser. 

Lokalområdet rummer mange forskellige oplevelses- og aktivitetsmuligheder, og det benytter vi os meget af. Ved at vi er en privat institution, har du en stor forældreindflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen.

Musik og udeliv i Børnehuset
Vi værdsætter musik og udeliv stort i børnehuset, hvor de større børn deltage ri skolens morgensamling en gang ugentlig og ligeledes har musik og rytmik med skolens musiklærer.
De mindre nyder godt af de musikalske personale der dagligt synger og danser med børnene.
Børnehuset har flere ladscykler der gør det let at tage på tur ud i øens lokalsamfund. Her besøges de lokale landmænd, fjorden eller en tur i skoven.
 
Økonomi i Børnehuset

Vuggestue økonomi

Vi har en af områdets laveste takster.
Se vores priser for en vuggestueplads her: https://furfriskole.dk/takster-friskole-og-boernehus/

Børnehave økonomi

Vi har en af områdets laveste takster.
Se vores priser for en børnehaveplads her: https://furfriskole.dk/takster-friskole-og-boernehus/
 

Søskenderabat

Vi følger Skive Kommunes regler for søskenderabat. Dvs. fuld pris for den dyreste og halv pris for de efterfølgende børn.
Se retningslinjer for søskenderabat på Skive Kommunes hjemmeside
www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familie/

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads i børnehaven og vuggestuen følger reglerne for friplads i Skive Kommune.

Skive Kommune friplads

Indmeldelse

Ved ønske om indmeldning af bar i Børnehuset, kontaktes den daglige leder.
Vi har pt. ikke venteliste (2024), så dit barn kan starte efter kort tid. Kontakt os her

Udmeldelse

Hvis barnet ønskes udmeldt af Børnehuset, betales for indeværende måned plus en måned. Bindningsperioden tager hensyn til ansættelsesmæssige forhold. Der gives ikke rabat ved længerevarende ferie og lignende.

Arbejdsdage

Der afholdes tre arbejdsdage om året, hvor det forventes, at forældrene deltager. Kan man ikke deltage bliver man tildelt en opgave, der skal løses før/efter dagen.

Rengøring

Det er, af generalforsamlingen, besluttet at forældrene betaler for den daglige rengøring af skolen. Hvorfor en del af egenbetalingen går til dette.

Dokumenter

Forældrefolder

Velkomstmateriale

Den styrkede pædagogiske læreplan

Tilsynsrapporter

Madordning

Politik og retningslinjer

Fællesskaber i Fur Børnehus

Fællesskaber på tværs

Vi har et godt samarbejde med skolen og fællesskabet går på tværs af friskole og børnehus. Som forældre kan du blive en del af et godt fælleskab her i huset. 

Forældrekaffe

Vi afholder jævnligt forældrekaffe til stor glæde for forældre og børn. Til forældrekaffe er det muligt at gå på tværs af friskole og børnehus.  

Forældreråd i Børnehuset

Forældrerådet i Fur Børnehus er med til at arrangere sociale aktiviteter for børn og voksne i huset. Som repræsentant i forældrerådet har du indflydelse på børnenes dagligdag. 
 

Arbejdsdage

Vi afholder ca. 2 arbejdsdage om året, hvor der forventes, at forældrene deltager på begge. Kan man ikke deltage bliver man tildelt en opgave, der skal løses før/efter dagen

Forældre-rengøring

Forældre-rengøring er inkluderet i prisen. På arbejdsdage bliver det sommetider prioriteret, at vi kommer godt i bund med rengøringen. 

Hjælperbank

Vi har en meget engageret forældregruppe og gruppe af mennesker med interesse i Børnehuset. Kontakt os, hvis du vil høre mere om vores Hjælperbank