Friskolens dagligdag

 

Morgensamlingen på Fur Friskole er et vigtig ritual, der skaber fællesskab og struktur. 

Elever og lærere samles for at dele dagens program, nyheder og aktiviteter. Det er en tid for fælles refleksion, hvor værdier og principper kan diskuteres. Morgensamlingen styrker fællesskabsfølelsen og fremmer sociale færdigheder. 

Elever kan præsentere projekter, taler eller musikalske præstationer, hvilket dyrker selvudtryk og selvtillid. 

Dette daglige ritual sætter en positiv tone for skoledagen, fremmer samhørighed og understreger friskolens fokus på individuel udvikling og fælles ansvar. 

Undervisningen på en friskole karakteriseres ved fleksibilitet og individuel tilpasning. 

Lærerne har frihed til at vælge undervisningsmetoder og tilpasse læseplaner. Fokus er på elevens helhedsudvikling, kreativitet og aktive læringsoplevelser. Friskoler skaber et inkluderende miljø med vægt på samarbejde, selvstændighed og fællesskab.

 

Der arbejdes i grupper

Friskolens åbningstider og ferier

Skolen åbner hver dag kl. 7.30. 

Morgen-SFO fra kl 6.00-7.30

Hver dag starter med morgensamling kl 8.00

Skolen følger ferieplanen for Skive Kommune
 

Se kommunens ferieplan her

 På Fur Friskole spiller respekten for den enkelte elev, fællesskabet og det fortalte ord en stor rolle. Målet er, at alle skal kunne blive sig selv sammen med hinanden, og at det levende ord og den reflekteret læring skal udvikle elever og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive medborgere både i det nære samfund, og ude i den store verden.

Undervisningens fornemmeste opgave er at give børnene lyst til at lære.

Fur Friskole ønsker aktivt at inddrage de muligheder, som øen, fjorden og naturen omkring os giver til en spændende og givende undervisning.

Hvert år arrangeres en lejrtur som afslutning på skoleåret, hvor elever på alle klassetrin deltager. Herved styrkes fælleskabet på tværs af alder.

Musik og teater

En tekst om musiken og teaterets rolle på skolen

i dagligdagen på fur

267481740_10158184128857111_5825813709865916419_n
Økonomi i Friskolen

Skolepenge

Se den gældende takst for skolepenge her

Se vores priser for skolen her

Satserne prisreguleres én gang om året på generalforsamlingen.

Søskenderabat

Der betales fuld pris for det barn, der udløser den største betaling.
xxxxxx

Arbejdsdage

Der afholdes tre arbejdsdage om året, hvor det forventes, at forældrene deltager. Kan man ikke deltage bliver man tildelt en opgave, der skal løses før/efter dagen

Skolekredsen

Et medlemsskab af skolekredsen koster 50 kr årligt. Alle kan være med i skolekredsen!

Forældre med børn på skolen eller i børnehuset er automatisk med i skolekredsen.

Økonomisk friplads

Det er muligt at ansøge om økonomisk friplads på skolen. Hvis du mener, at du er berettiget til økonomisk friplads, bedes du kontakte skolekontoret.

 

Rengøring

Det er, af generalforsamlingen, besluttet at forældrene betaler for den daglige rengøring af skolen. Hvorfor en del af egenbetalingen går til dette.

Udmeldelse

Hvis barnet ønskes udmeldt af skolen betales for indeværende måned plus 2 måneder frem.
Bindingsperioden tager hensyn til ansættelsesmæssige forhold. Der gives ikke rabat ved længerevarende ferie og lignende.


Dokumenter

Skolehåndbog

Politik og retningslinjer

Slutmål og delmål

Undervisningsplaner

Skemaer

Årskalender

Undervisningsmiljøvurdering