Fur Friskole og Børnehus

Takster Friskole og Børnehus

Friskole og SFO
Skolepengesatsen pr. måned i skoleåret 2023/2024 udgør: 
0. – 3. klasse 900 kr.
4. – x. klasse xxx kr.
x. – x. klasse xxx kr.
Satserne prisreguleres én gang om året på generalforsamlingen.

 

Børnehave 
Vi har en af områdets laveste takster – en børnehaveplads koster kr. 2.150,- (2024 takst). Inkl. morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad.

 

Vuggestue 

Vi har en af områdets laveste takster – en vuggestueplads koster kr. 3.075,- (2024 takst). Inkl. morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad.